Aktuelle saker

På den andre siden

På den andre siden er plassen for egne og andres kommentarer. På den 2.siden var kommentarene i Dagbladet da jeg var vikar der på slutten av 70-tallet. Vignetten var ikke bare fordi kommentaren var på side to, men like mye fordi det skulle være en annen innfallsvinkel. En kommentar skal analysere, men den skal også ha en klar mening – og gjerne provosere. Her vil jeg legge mine kommentarer fra «Signert» i Adresseavisen, men også kommentarer til aktuelle spørsmål. Her er det åpent også for andre som vil kommentere. Helst vil jeg publisere kommentarer som utfordre etablerte sannheter og setter viktige saker i et annet perspektiv.

Noen gode råd på veien!

Det er lov å ta av!

Har du virkelig noe spennende å fortelle, men ikke får det fram. Ta av!

Legg deg flat!

Av og til må du bare legge deg flat – men helst ikke for ofte

Dykk under overflaten

Noen ganger er det viktig å dykke ned i en sak – komme under det som er på overflaten.

2015 Powered By Wordpress, Design by VanntettDesign Vanntett Design